اکانت تست

می توانید برای تست اکانت های ما از اکانت های زیر استفاده کنید:

Cisco AnyConnect

مشخصات اکانت:

Server: test.cisadd2.com
Username: test
Password: test

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.


Open VPN

مشخصات اکانت:

Username: test
Password: 2jd7sh429fb

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال

توجه: در آموزش های فوق فایل تنظیمات برای تست متفاوت بوده و باید آن ها را از لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت فایل تنظیمات تست UDP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP +  Proxy


Kerio

مشخصات اکانت:

Server: test.koadd.com
Username: test
Password: test

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال

کاربران گرامی در صورت وجود هرگونه مشکل،سوال یا انتقاد لطفا از طریق صفحه پشتیبانی موضوع خود را مطرح کنید.ادامه
+