راهنمای IKEv2 در BlackBerry

 به قسمت System Settings گوشی رفته و منوی Networks and Connections و سپس VPN را انتخاب کنید و سپس کلید Add را بزنید و تنظیمات را مطابق زیر انجام دهید:

Profile Name: Pich VPN Ikev2 یک اسم دلخواه مانند
Server Address: ikev2.tuadd.com
Gateway Type: Generic IKEv2 VPN Server
Authentication Type: EAP-MSCHAPv2
Authentication ID Type: Fully Qualified Domain
Authentication ID: نام کاربری
MSCHAPv2 EAP Identity: نام کاربری
MSCHAPv2 EAP Username: نام کاربری
MSCHAPv2 EAP Password: رمز عبور
Gateway Auth Type: PKI
Gateway Auth ID Type: Fully Qualified Domain
Gateway Auth ID: ikev2.tuadd.com
Automatically determine IP: ON
Automatically determine DNS: ON
Automatically determine Algorithm: ON

کاربران گرامی در صورت وجود هرگونه مشکل،سوال یا انتقاد لطفا از طریق صفحه پشتیبانی موضوع خود را مطرح کنید.ادامه
+