راهنمای VPN2 در Windows Phone

به قسمت Settings > Network & wireless رفته و گزینه VPN را انتخاب کنید. سپس کلید Add a VPN connection را بزنید و تنظیمات زیر را انجام دهید.

توجه: لیست سرورهای VPN2

– پورت L2TP

Server name or address: us.tuadd.com
VPN Type: L2TP/IPSec with pre-shared key
Connect using: username+password+preshared key
Preshared key: vpn2key
Type of sign-in info: User name and password
Username (optional): نام کاربری
Password (optional): رمز عبور

توجه: به جای username، نام کاربری و به جای password، رمز عبور خود را بنویسید.

راهنمای VPN2 در Ubuntu

به قسمت System > Preferences > Network Connections  رفته و تب VPN را انتخاب کنید و کلید Add را بزنید.

از لیست، گزینه PPTP را انتخاب کرده و در قسمت Gateway آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید مثلا   us.tuadd.com   را بدون هیچ حرفی در ابتدا و انتها وارد کنید.

سپس یوزرنیم و پسوورد خود را وارد کرده و وصل شوید.

توجه: لیست سرورهای VPN2

راهنمای VPN2 در Android

به قسمت Settings رفته و گزینه Wireless & networks را انتخاب کنید. سپس VPN settings و بعد Add VPN را بزنید. برای اتصال 2 پورت PPTP وL2TP/IPSec PSK وجود دارد که تنظیمات آن ها در زیر آمده است.

توجه: لیست سرورهای VPN2

– پورت PPTP

VPN name:  Pich VPN PPTP
Set VPN server: us.tuadd.com
Enable encryption: on

– پورت L2TP/IPSec PSK

VPN name: Pich VPN L2TP
Set VPN server: us.tuadd.com
Set IPSec pre-shared key: vpn2key
Enable L2TP secret: Off